Nabízíme Vám
slušnost a srozumitelnost

ORGÁNY ZHN

Představenstvo

Ing. arch. František Petr (předseda)
Ludvík Pavlištík (místopředseda)
Karel Bartoněk
Karel Markytán
Jaromír Šebík

Dozorčí rada

Mgr. Pavel Chwaszcz
Ing. Petr Kotík
Vítězslav Vicherek
2010 Copyright © Zlínské hnutí nezávislých