Nabízíme Vám
slušnost a srozumitelnost

NAŠE AKTIVITY

Ve Zlínském kraji působíme od roku 1998.

Od roku 1998, kdy naše hnutí vzniklo, samo iniciovalo nebo se i přímo finančně podílelo na níže uvedených akcích a dílech. Některé z nich by nebylo možné uskutečnit bez pomoci Statutárního města Zlína či Krajského úřadu Zlínského kraje, a také bez podpory soukromých dárců (firem nebo občanů, které jsme oslovili).

Akce „Světlana“

V září 2016 jsme zorganizovali vzpomínkové setkání k události 50. let minulého století, kdy při komunistických ostudných soudních politických procesech byli zavíráni odpůrci tohoto totalitního režimu, z nichž někteří byli odsouzeni i k trestu smrti a popraveni. Tak tomu bylo i v případě soudních procesů se členy odbojové organizace „Světlana“. K setkání byla vydána vzpomínková brožura. Akci zaštítili, podpořili a osobně se také zúčastnili poslanci Evropského parlamentu J. Štětina a S. Polčák.

Sousoší Tomáše a Jana Bati (umístěno naproti historické 21. budovy – firmy Baťa)

Odhalení obou soch proběhlo za účasti představitelů Statutárního města Zlína, politických, kulturních a dalších osobností města. Sochy vytvořil ak. sochař Radim Hanke.

Pamětní deska št. kpt. Jaroslava Šiky, československého letce ve službách RAF (Britského královského letectva)

Pamětní deska je umístěna v ulici Díly I., na rodinném domě, kde št. Kpt. Šika žil

Socha Emila Zátopka

Socha legendárního atleta, který několik let žil, pracoval a sportoval v tehdejším Zlíně je umístěna na Stadionu mládeže na Hradské ulici. Jejím tvůrcem byl opět ak. sochař Radim Hanke.

Obnova barokního hřbitova v obci Střílky (okres Kroměříž)

Barokní hřbitov ve Střílkách je unikátní památka z 1.poloviny 18. století. Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je hřbitov vzácné umělecké dílo z doby baroka, jedinečné nejen u nás v České republice, ale zcela výjimečné v oblasti umění evropského významu. Hřbitov zaujímá rozlohu téměř 2000 m2. V roce 2001 bylo ukradeno 10 vzácných soch a některé další poškozeny. Při rekonstrukci, která ještě trvá, bylo opraveno schodiště, balustrády a zdi. Ukradené sochy nahradily jejich kopie. Slavnostního znovuotevření se hřbitov dočkal 7.června 2008. V únoru 2010 byl střílecký hřbitov prohlášen národní kulturní památkou. Několika fin. dary a dalším osobním přispěním jsme se podíleli na obnově tohoto barokního skvostu.

Pomoc Domovu dětí na Lazech ve Zlíně

V letech 2007 až 2009 jsme poskytli finanční pomoc Dětskému domovu.

Pomoc obcím postiženým povodněmi

V roce 2002 a 2010 jsme předali finanční pomoc čtyřem obcím v Čechách, postiženým povodněmi. Darovaná částka dosáhla celkové výše 550 000,- Kč.

Finanční podpora vydavatelům

V letech 2009, 2011, 2012 a 2015 jsme poskytli finanční podporu regionálním vydavatelům knih a publikací, které odrážejí náš občanský postoj k historickým či současným událostem souvisejícím s osobnostmi či dění v našem regionu.

Různé

Z pozice zastupitelů či radních jsme se v rámci svých možností a povinností aktivně podíleli na výstavbě občanských staveb (dětské hřiště v Prštném, křižovatka v Prštném atp.).
Iniciativa ZHN při podpoře vzniku Zlínského kraje (tzv. Zlínská výzva, sloučení čtyř okresů z hlediska demografického v jeden správní celek- Zlínský kraj).
Aktivní podpora při vzniku Univerzity T. Bati – UTB – ve Zlíně).

12.7. 2013 - setkání k uctění památky Tomáše Bati, kterým jsme zároveň chtěli znovu upozornit na absurditu vlády komunistů z protější 21. budovy.

Volba prezidenta - leden 2018

JE PŘÁNÍM VĚTŠINY Z NÁS POBÝT NA TOMTO SVĚTĚ VE ZDRAVÍ CO NEJDÉLE. PROTOŽE TOTÉŽ PŘEJEME PANU PREZIDENTU ZEMANOVI, UČINÍME POKUS OCHRÁNIT JEJ PŘED DALŠÍ FYZICKOU A PSYCHICKOU ZÁTĚŽÍ, KTEROU S SEBOU VÝKON NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ FUNKCE PŘINÁŠÍ A BUDEME VE 2. KOLE VOLIT PANA JIŘÍHO DRAHOŠE.

PŘEDSTAVENSTVO ZHN

 

Odhalení sochy Tomáše Bati

Dne 2. 4. 2010 byla odhalena socha Tomáše Bati zakladatele.

Uctění památky pana Jaroslava Šiky - válečného pilota RAF

V blízké budoucnosti chceme ve spolupráci s Městem Zlín uctít památku pana Jaroslava Šiky (1918 - 1976), válečného pilota RAF, postiženého intenzivní komunistickou perzekucí, umístěním pamětní desky na dům, ve kterém 25 let žil a vydáním informativní brožury o jeho životě. Pokud jste jej znali a mohli nám eventuálně sdělit jakékoliv informace o jeho nelehkém životě, budeme Vám vděčni.


2010 Copyright © Zlínské hnutí nezávislých