Nabízíme Vám
slušnost a srozumitelnost

Vážení přátelé,

na těchto stránkách Vám chceme představit naše společenství, seznámit Vás s naší činností a poskytovat Vám některé zajímavé informace o dění ve zlínské samosprávě.
Nejsme organizací s placeným aparátem, tisk ani ostatní sdělovací prostředky nám obvykle nedělají žádnou průběžnou reklamu. Musíme se tedy o to více snažit o informování veřejnosti nám dostupnými způsoby a tedy i prostřednictvím internetu.

Zlínské hnutí nezávislých bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra v květnu 1998. Vzniklo z přesvědčení, že vedle politických stran by mělo veřejně působit i společenství nezávislých osobností, s možností ovlivňovat veřejné záležitosti. Toto politické hnutí nabízí alternativu všem, kteří nedůvěřují existujícím stranickým principům, ale nechtějí být jen pasivními komentátory dění kolem nás. Je založeno na jednoduché organizaci a principech důvěry, slušnosti a nezávislosti na stávajících politických stranách i zájmových skupinách.

Členem hnutí může být každý občan, který se přihlásí k programu hnutí, je starší 18 let a respektuje stanovy.

Nejvyšším orgánem ZHN je valná hromada. Tvoří ji všichni členové hnutí. Valná hromada volí členy orgánů ZHN, tj. dozorčí radu, představenstvo a dva mluvčí z členů představenstva.

Vyzýváme všechny další zájemce či příznivce našeho hnutí, aby oslovili kteréhokoli člena představenstva nebo naše zastupitele a domluvili se na dalších krocích. Chceme do rozhodování o chodu města zapojit co nejvíce slušných lidí našeho města.

Cílem je prosperující, čistý a bezpečný Zlín.

Zlínské hnutí nezávislých vzniklo především se snahou ovlivňovat činnost samosprávných orgánů města Zlína. Nechceme se účastnit voleb do Parlamentu nebo Senátu, přestože by nás k tomu registrace u ministerstva vnitra opravňovala. O to více však chceme být viditelní a slyšitelní při jednáních Rady i Zastupitelstva města Zlína.

Za rok a půl činnosti nově zvoleného zastupitelstva a rady města Zlína je k dispozici jistě dost podnětů k hodnocení i zamyšlení. Máme zájem, abyste tuto činnost dělali s námi.

Zastupitelstvo je jakýmsi obrázkem stavu zlínské společnosti - ať se nám to líbí či nelíbí. Někteří z Vás mohou v kabelové televizi sledovat jednání "zlínského parlamentu", všichni máte možnost účastnit se zasedání zastupitelstva přímo osobně, protože jsou veřejná !!! Přijďte, někdy to bývá opravdu silný zážitek, skoro vždy je to poučné.

Uvidíte, jak město hospodaří se svým (a Vaším) majetkem, s jakým přehledem, odborností a zájmem o věc předkládají náměstci a radní materiály ke schvalování, co vše je možné přednést s vážnou tváří (a s tichou podporou mlčící většiny) v diskusi. Ověříte si, jakou váhu má v rozhodování rozum při střetu se stranickou disciplínou a kolik práce je nutno předvést na místech našich nejlepších. Pak pro Vás bude jistě mnohem jednodušší rozhodování o tom, kdo si Vaši podporu zaslouží a kdo ji naopak nedostane.

Nám na Vašem zájmu a názorech opravdu záleží. Jinak by naše činnost ztratila většinu svého smyslu. Od června budeme v této vývěsce zveřejňovat program příštího zastupitelstva spolu s komentářem k nejzajímavějším bodům programu a vlastními návrhy.
Začali jsme s pořádáním debatních podvečerů v kafírně ARCHA pod radnicí na Bartošově ulici. O termínech a programu Vás budeme na našich stránkách v předstihu informovat.

2010 Copyright © Zlínské hnutí nezávislých